badania laboratoryjne poznań

Depresja-niejedno ma imię, poznajmy ją bliżej

Czym charakteryzuje się depresja?

Depresja, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest chorobą psychiczną o wieloczynnikowym podłożu, prezentująca szeroką grupę objawów. Według danych- około 350 milionów ludzi na świecie mierzy się z depresją. Bardzo często, pierwszymi objawami choroby może być okresowe lub stałe obniżenie nastroju, a także problemy somatyczne, np. ze snem czy apetytem. Może również występować niepokój oraz rozdrażnienie.

Przyczyny depresji

Przyczyny depresji nie są w pełni poznane. Wiadomo, że w depresji występuje szereg charakterystycznych zmian biochemicznych w mózgu, a także w przewodzie pokarmowym i mikrobiocie jelitowej, trudno jednak wskazać czynnik dominujący. Wśród przyczyn depresji coraz częściej opisuje się znaczenie osi jelito-mikrobiota mózg, a także znaczenie żywienia i stanu zapalnego. Bardzo wiele badań wskazuje, że w chorobach takich jak depresja czy schizofrenia występuje podwyższone stężenie cytokin prozapalnych w organizmie. Wśród przyczyn depresji upatruje się również oddziaływanie bodźców stresowych zarówno w okresie dorosłości, ale również dzieciństwa. To właśnie oddziaływanie silnych stresorów w tym wieku predysponuje do wystąpienia depresji. Związane jest to z gospodarką hormonalną osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, której działanie jest silnie związane z hormonem stresu-kortyzolem. W świetle dzisiejszej wiedzy nie ma możliwości określenia konkretnej przyczyny wystąpienia choroby u danego pacjenta.

Leczenie depresji

Leczeniem depresji zajmują się przede wszystkim psychiatrzy. Leczenie depresji powinno być w pełni indywidualne i najczęściej obejmujące działania farmakologiczne jak i psychoterapeutyczne. Warto jednak wspomnieć, że terapia i pomoc pacjentowi powinna być wielospecjalistyczna. Psycholog, zajmuje się opiniowaniem, diagnozowaniem problemu i kierowaniem na odpowiednie leczenie – np. na psychoterapię lub do psychiatry. Psychiatra przede wszystkim stawia diagnozę, ustala plan terapeutyczny, czyli plan leczenia, także farmakologicznego. Psychoterapeuta zajmuje się przepracowaniem z pacjentem nasilających się problemów i trudności wywołujących zaburzenia psychiczne i somatyczne i wsparciem farmakologicznego leczenia depresji.

Kondycja organizmu, a depresja

Kondycja organizmu, a depresja są ze sobą silnie powiązane. U osób z zaburzeniami depresyjnymi występuje zwiększone ryzyko rozwoju chorób kardiologicznych, wystąpienia udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego. Depresja może wpływać na działanie całego organizmu w tym cery, mózgu, narządów wewnętrznych, a także jelit i mikrobioty jelitowej. Coraz większe znaczenie zyskują teorie mówiące o związku depresji z zaburzeniami funkcjonowania osi jelito-mikrobiota-mózg. Dzięki temu połączeniu mikrobiota jelitowa, a także jej metabolity mogą wpływać na układ nerwowy. Mikrobiota jelitowa chorych z rozpoznaną depresją charakteryzuje się mniejszą różnorodnością i liczebnością. Jest także dużo uboższa w bakterie ochronne z rodzaju Bifidobacterium. W przypadku zaburzeń w obrębie mikrobioty jelitowej, może również dochodzić do tzw. przepuszczalności jelitowej. Prowadzi ona do przenikania do krwiobiegu niestrawionych w pełni białek, które następnie poprzez barierę krew-mózg trafiają do mózgu. Efektem jest stan zapalny w organizmie, również obserwowany w depresji.